8.3.23
Interview

Fra hvid til violet: Nye lys skal give planterne bedre betingelser

Foto:
Vi er i fuld gang med at teste nye lys, der skal implementeres i forbindelse med udvidelsen af den vertikale farm. De nye lys kan blandt andet finetunes til de enkelte planters behov, så deres vækstbetingelser bliver helt optimale.

Med det blotte øje fremstår lyset, der hænger over vores planter, hvidligt med et lilla skær.

I dag har vi det samme lys i hele produktionen, men det kommer til at ændre sig, når vi udvider vores vertikale farm.

I øjeblikket har vi mulighed for at skrue på mængden og frekvensen af lys, men ikke farven. Og med relativt få parametre, vi kan justere på, er det svært at skræddersy lyset til de enkelte planters behov, som både varierer efter sort, og hvor langt de er i vækstprocessen.

Blandt andet er farven på lyset afgørende for afgrødernes vækst, da der sidder forskellige receptorer i planterne, som er modtagelige over for bestemte bølgelænger – og de er med til at regulere planternes udseende og vækst på forskellig vis.

Derfor har Nordic Harvest de seneste måneder testet en lang række LED’er, der kan finetunes mere, end de kan i dag. Det gælder eksempelvis det farvespektrum, som lyset består af. I øjeblikket er spektret nemlig fastlagt og ensartet i hele produktionen, men i fremtiden bliver setuppet altså mere dynamisk.

For eksempel kommer LED’erne til at bestå af flere uafhængige “kanaler” af lys, som vi kan styre individuelt: blåt og rødt lys samt en type lys, der ligger helt ude i den fjerne ende af farvespektret, som på engelsk kaldes “far-red”.

“Det giver os meget mere fleksibilitet og gør, at vi kan tilpasse lyset til planternes behov. Eksempelvis har rucola godt af at få mere rødligt lys i spiringsfasen og mindre senere i væksten, og det kommer vi altså til at kunne tage højde for med det nye setup,” forklarer Raymond Shih, der er Director of Operations hos Nordic Harvest.

Farverige fordele

Helt konkret er testene foregået ved, at vi har placeret fire af vores afgrøder under hver lyskilde, for at se hvordan hvert lys påvirker planternes vækst. På den måde har vi kunnet snævre det ind til den løsning, der fungerer bedst på tværs af sorterne.

I forbindelse med testene af de nye lys har vi især kigget efter tre ting: Hvordan lyset påvirker udbyttet af planterne, deres morfologi og deres tekstur.

“Det vigtigste er selvfølgelig udbyttet, altså hvor meget vægt har vi genereret, når vi høster. Men vi ser også på planternes morfologi, det vil sige deres udseende. Generelt set vil vi helst have større blade og korte stængler, da det jo er bladene, vi sælger. Endelig er det vigtigt, at planterne har den rette tekstur og er sprøde. Det er de parametre, vi har vurderet lysene ud fra,” siger Raymond Shih.

Foruden større farvefleksibilitet spiller det også en rolle, hvor energieffektive de nye lys er, pointerer Raymond Shih:

“De forbruger meget mindre energi, og samtidig kan de levere den samme lysintensitet. Det er afgørende, da elektricitet bliver vores største udgift i fremtiden.”

Endelig kan vi drage fordel af, at de nye lys også er dæmpbare. Det er de nuværende lys ikke, så det kompenserer vi i dag for ved at hæve og sænke lysene over planterne. Det slipper vi for med de nye lys, ligesom vi kommer til at spare tid på at justere mekanikken og ordne tekniske fejl.

Parallelle parametre?

Undersøgelserne er dog ikke færdige endnu. For lys er ikke det eneste parameter, der påvirker planternes vækst. Det gør CO2-niveau, luftfugtighed, næringsindhold, luftstrømme og mange andre elementer også. Og de fungerer ikke uafhængigt af hinanden.

Derfor er vi i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan lyset spiller sammen med disse andre parametre.

“Mange af de her ting spiller sammen. Det vil sige, at de har forskellig effekt, alt efter hvad værdierne er for andre parametre. For eksempel betyder højere CO2-niveau normalt, at planter bliver større og vokser hurtigere, men det betyder ikke meget for planternes vækst, hvis vi hæver CO2-niveauet, og lysintensiteten samtidig er lav,” siger Raymond Shih.

Imens vi samler data ind, fortsætter lyset altså med at have et hvid-lilla skær, men når udvidelsen kommer på plads, vil et andet syn møde medarbejdere og gæster på den vertikale farm i Taastrup:

“Det lys, vi har kig på nu, er mere rødligt end blåt, og det får lyset til at fremstå mere violet eller intenst lilla. Under det lys ser planterne næsten ikke grønne ud, da der kun er meget lidt grønt lys i spektret, som planterne kan reflektere,” afslutter Raymond Shih.

Artiklen kan læses her

Læs mere lige her