20.5.22
Interview

Planterne synger når fytokromerne får det rigtige lys

Foto:
Lys spiller en afgørende rolle i produktionen af salater, kål og krydderurter på den vertikale farm. Kom med ind i maskinrummet, hvor vi ser nærmere på, hvordan Nordic Harvest bruger lysets kraft til at dyrke planter indendørs.

Lys er alfa og omega i produktionen af bladgrønt: Ligesom planter udendørs skal have sollys for at kunne lave fotosyntese og vokse, skal planterne i vores produktionshal i Taastrup selvfølgelig også have lys. Hos os er det i form af LED’er, der hænger nogle få centimeter over planterne og sætter gang i fotosyntesen.

Det kan lade sig gøre at bruge LED’er til at dyrke planter indendørs, fordi den tekniske udvikling har taget syvmileskridt de seneste år. Hvor glødepæren kun omdanner få procent af den tilførte energi til lys – og resten går til spilde som varme – kan over 25 procent af energien blive til lys i en LED-pære. Det er blandt andet den høje energieffektivitet, der gør det økonomisk rentabelt at lave en forretning ud af vertical farming.

Og planterne er også ligeglade med, om de får sollys eller lys fra LED’er. De laver fotosyntese uanset.

I planterne sidder nemlig nogle receptorer, der er modtagelige over for lys, der altså lige så vel kan komme fra sollys, som fra LED’er, fortæller Raymond Shih, der har en baggrund i bioteknologi og er Director of Operations hos Nordic Harvest:

“De proteiner og receptorer, som er i planterne, tager lys ind og er med til at regulere deres fysiologi. Sagt på en anden måde er der nogle funktioner i planterne, som bliver aktiveret af bestemte bølgelænger i lyset.”

Eksempelvis kaldes en af de receptorer, der opfanger røde og infrarøde bølgelængder, for fytokromer. De er med til at sikre, at at planten opbygger energi og vokser. I den anden ende af lysspektret optager de såkaldte kryptokromer det blålige lys, hvilket også påvirker plantens vækst og blomstring.

Det er hovedsageligt det rødlige og blålige lys, som tilføres planterne hos Nordic Harvest, selvom andre farver også er til stede og påvirker planternes udvikling. Der er for eksempel også en smule grønt i lyset fra LED’erne. Det er med til at nedsætte niveauet af nitrat i planterne og sikrer, at man ikke indtager for store mængder af stoffet.

Foruden farven på lyset spiller lysintensiteten, -mængden og -frekvensen også en rolle for planternes udvikling, fortæller Raymond Shih. International research har blandt andet vist, at højere lysintensitet øger planters holdbarhed.

“Ifølge litteraturen stiger niveauet af kulhydrater og C-vitamin, hvis vi giver planterne mere lys. Mere kulhydrater og C-vitamin øger holdbarheden i bladgrønt, efter det bliver høstet,” forklarer Raymond Shih og tilføjer:

“Så intensiteten af bestemte bølgelængder, hvor længe vi giver planterne lys og forskellen mellem lyse og mørke timer påvirker også plantens fysiologi. Der er altså mange parametre, der påvirker planternes vækst.”

I øjeblikket kan vi justere mængden og frekvensen af lys, men har ikke mulighed for at finetune bestemte bølgelængder til den enkelte plante. Spektret er fastlagt og ensartet i hele produktionen, som det er nu. Men i fremtiden – i takt med at teknologien udvikler sig – vil det give god mening at gå væk fra en universel løsning til alle planter og give mulighed for at kunne justere lyset undervejs, påpeger Raymond Shih, da forskellige afgrøder har forskellige og skiftende behov fra spiring til høst.

Det er ikke den eneste udvikling, vi ser, når det kommer til LED’en. I øjeblikket stormer teknologien frem, og vi ser blandt andet 10 procents forbedring i energieffektivitet hverandet år, ligesom den bliver stadig billigere at producere – til stor gavn for det vertikale landbrug.

Artiklen kan læses her

Læs mere lige her