31.10.22
Interview

Skræddersyet lys på det vertikale landbrug

Foto:
Når Nordic Harvest udvider sin produktion i Taastrup, kommer vi i højere grad til at tilpasse lyset til planternes individuelle behov, så vi får en produktion, der er endnu mere dynamisk.

Ligesom ude på marken er lys en essentiel del af produktionen på den vertikale farm.

Men i stedet for sollys bruger vi ren certificeret vindenergi til at drive LED-paneler, der sætter gang i planternes fotosyntese og vækst

Det kan lade sig gøre, fordi der i planterne sidder nogle receptorer, som er modtagelige over for lys, men de er ligeglade med, om lyset kommer fra Solen eller lysdioder. Planterne laver fotosyntese uanset.

Men lys er ikke bare lys: Der er mange elementer, man skal have øje for, hvis man samtidig vil give planterne helt optimale lysvilkår på den vertikale farm.

Eksempelvis er en god grund til, at vi bruger LED-lys i stedet for andre lyskilder. LED’er er nemlig enormt energieffektive – langt mere end glødepæren, hvor størstedelen af den tilførte energi går til spilde som varme – og det er blandt andet derfor, at det i dag er økonomisk rentabelt af lave en forretning ud af vertikalt landbrug.

Skræddersyet plantelys

Vi ved også, at måden, lyset er “sat sammen på”, altså de bølgelængder, som lyset består af, har forskellig effekt på planternes vækst, ligesom lysintensitet har vist sig at spille en rolle. Planternes lysbehov ændrer sig nemlig fra spiring til høst, ligesom de varierer alt efter sort.

I dag kan vi hos Nordic Harvest justere mængden og frekvensen af lys, som planterne tilføres, men vi kan endnu ikke finetune lyset, så det passer til planternes unikke forhold, da lyspektret er ensartet i hele produktionen. Men i forbindelse med udvidelsen af produktionen i Taastrup kommer det til at blive anderledes, fortæller Anders Riemann, der er stifter og direktør hos Nordic Harvest:

“Fordi teknologien har udviklet sig og er modnet mere og mere, kan vi tage mere optimale løsninger i brug. Det betyder, at vi kommer til at ændre på, hvordan vi arbejder med lys, så det i langt højere grad bliver skræddersyet til den enkelte plantes behov,” siger han.

Rød kickstart, blå høst

For eksempel er planternes lysbehov forskellige, når de er små spirer, midt i cyklus eller kort før de skal høstes. I det nye setup kommer planterne derfor til at få lys med forskellige bølgelænger, der er justeret efter, hvor langt de er i vækstprocessen.

“Eksempelvis skal de have mere rødt lys, når de er i spiringsfasen, fordi planterne strækker sig mere, når de får rødt lys. Og hen mod slutningen af deres vækst skal de have mere blåt lys, fordi det blå lys hjælper nogle mikroskopiske spalteåbninger, kaldet stomata, med at åbne sig – og det gør, at planterne kan lave mere fotosyntese hurtigere,” siger Anders Riemann.

Med andre ord gælder det i første omgang om at kickstarte planternes liv med mere rødligt lys, ligesom det blålige lys senere i processen skal sikre, at planterne ikke kun vokser i højden, men bruger fotosyntesen til at vokse i bredden.

Intensitet og sorter

Foruden skræddersyede bølgelængder kommer det nye setup også til at byde på en varierende grad af lysintensitet, der også er justeret efter planternes cyklus, fortæller Anders Riemann.

“Lysintensiteten skal være lav, når de er små, og så øges den gradvist, efterhånden som de vokser. Vi gør det på den måde, fordi planterne ikke kan udnytte alt for stor intensitet, når de små, mens de kan klare mere og mere, jo større de bliver,” siger han.

Endelig er det ikke kun planternes cyklus, der tages højde for, men også den enkelte sort. En iceberg har for eksempel andre lysbehov end en romaine eller en basilikum.

“Når udvidelsen er på plads, kommer vi også til at tilpasse lyset til sorterne. Og fordi vi hele tiden tester og analyserer de individuelle sorters behov for lys, ved vi meget præcist, hvordan lyset skal sammensættes,” siger Anders Riemann, som tilføjer:

“Arbejdet med lyset er bare et led i en gennemgribende omlægning af hele produktionsapparatet, som i endnu højere grad tager højde for, at planterne har forskellige behov, når de er små, mellemstore og høstklare. Med andre ord bliver det en mere dynamisk produktion hele vejen rundt.”

Artiklen kan læses her

Læs mere lige her