1.12.22
Interview

Kærlighed til luften hjælper fotosyntesen i mål

Foto:
Hos Nordic Harvest afstemmer vi nøje temperaturen, luftfugtigheden – og vores indendørs brise. For på den vertikale farm er luften afgørende for planternes vækstvilkår.

Luft er ikke bare luft. I hvert fald ikke på den vertikale farm. Her spiller luftens sammensætning en stor rolle i, hvordan planterne udvikler sig.

“Det er især vigtigt for planterne, at vi opretholder den rette temperatur og luftfugtighed i produktionshallen, og at der er en luftstrøm, der siver ind over vores afgrøder. Og det sikrer vores luftsystem,” fortæller Niels Valdemar Juhl, der er CTO hos Nordic Harvest.

Men hvordan påvirker de forskellige delelementer planternes levevilkår?

Når det kommer til temperaturen, skal den helst ligge et sted mellem 20 og 25 grader. Det fortæller planteekspert hos Nordic Harvest Luísa Teixeira:

“Temperaturen påvirker, hvor hurtigt en række processer i fotosyntesen foregår. Hvis den er for lav eller for høj, gør det processerne og dermed fotosyntesen langsommere, og det er skidt for planterne.”

Luftfugtighed og indendørs brise

Ligesom med temperatur påvirker luftfugtigheden også forskellige processer i fotosyntesen; blandt andet optaget af CO2 og planternes transpiration, altså den fordampning, der finder sted.

Bladgrønt, som det vi dyrker hos Nordic Harvest, har et sweet spot for luftfugtighed på omkring 70 %.

“Hvor mættet luften er af vand påvirker udvekslingen af gasser. Hvis niveauet ligger uden for det optimale område, bremser det processen. Er den for eksempel for høj, fordamper vandet ikke, men kondenserer sig på bladene, og det bremser fotosyntesen, ligesom det øger risikoen for svampeangreb,” forklarer Luísa Teixeira.

Endelig sørger vores luftsystem for, at der altid siver en en let “brise” omkring produkterne. Hastigheden på luftstrømmen er også nøje afstemt. Den skal helst ligge på mellem 0,3 og 0,8 meter i sekundet.

“Det er vigtigt, at der er en luftstrøm omkring planterne, så der hele tiden sker en udskiftning af det fordampede vand. Igen er det vigtigt at holde sig inden for grænserne. Hvis hastigheden for eksempel er for høj, kan vi risikere at planterne tørrer ud,” siger Luísa Teixeira.

Mere CO2 i fremtiden

Endelig er det også vigtigt, at planterne får den optimale mængde CO2. I dag har vi begrænsede muligheder for at påvirke niveauet i produktionen, der ligger på omkring 400 ppm – som svarer til niveauet udenfor.

“CO2 er grundlæggende for fotosyntesen. Hvis man øger mængden af CO2, har planterne mere at arbejde med. Vores afgrøder har kapacitet til at optage mere, end der er i luften i dag, og hvis vi øger mængden, vil det få dem til at voksere hurtigere og give et større output,” forklarer Luísa Teixeira. 

For bladgrønt ligger det optimale CO2-niveau på omkring 1.000-1.500 ppm.

CO2 kommer da også til at spille en større rolle, når udvidelsen af den vertikale farm i Taastrup er på plads, så man kan optimere planternes vækst i endnu højere grad, fortæller Niels Valdemar Juhl.

“I fremtiden kommer vi til at kunne recirkulere luften inde i produktionen, hvilket vil gøre det nemmere og billigere at tilføre CO2. Gjorde vi det i dag, ville det være penge direkte ud af vinduet,” siger han og tilføjer:

“Der findes to muligheder for at tilsætte CO2 til produktionen. Enten køber man det færdigt i nogle tanke og slutter det til systemet, eller også opfanger vi selv CO2’en fra omgivelserne. Det sidste er stadig noget, der er svært at gøre, og udviklingen er ikke så langt endnu, så vi holder øje med begge muligheder.”

Artiklen kan læses her

Læs mere lige her