3.7.23
Interview

Der er investeringsfornuft i at tænke i sol og vind sammen med vertical farming

Foto:
Der er stort potentiale i at lade vertical farming og vedvarende energiprojekter gå hånd i hånd: Vertikalt landbrug bruger mindre plads på at dyrke fødevarer, som i stedet kan frigives til vind- og solenergi. Tænkes teknologierne sammen, opstår der også stærke synergier til gavn for de bæredygtige industrier.

Vertical farming og vedvarende energi kan i højere grad tænkes sammen. De to teknologiske områder supplerer hinanden godt. Fordi vertikalt landbrug dyrker afgrøder i etager, kan der produceres meget mere på langt mindre plads, og dermed kan man frigive landbrugsarealer. Vertical farming bruger nemlig op til 250 gange mindre areal end konventionelt landbrug.

Samtidig kan det være en udfordring for investorer og udviklere inden for vedvarende energi at finde egnede områder med god nettilslutning til at opføre sol-, vind- og batteriparker.

Green Dealflow, der er en dansk matchmaker mellem internationale og nationale investorer og udviklere af netop sol-, vind- og batteriparker, siger om konceptet med vertikalt landbrug sammen med udbygning af vedvarende energiparker:

“Det kan være svært at finde kvalificeret land til nye energiparker, der ligger nær nettilslutning. Så hvis vertical farming kan frigive landbrugsarealer i nærheden af nettet, kan det være en interessant ”co-located” mulighed sammen med en energipark. Både for sælgeren eller udlejeren af jorden, investoren i og udvikleren af den nye vedvarende energipark,” siger Nishu Fonsa, Partner & Business Development Director hos Green Dealflow, som tilføjer:

“Vores investorer og udviklere inden for vedvarende energi er selvfølgelig altid på udkig efter at skabe den stærkeste forretningscase for deres energiparker. Og det at have en stabil aftager af elektricitet er et stort plus. Så hvis vertical farming kan drives af elektricitet fra den lokale energipark, kan det samlet set skabe større udbytte per hektar af både afgrøder og energi.”

Agrivoltaics og nattestrøm

Men vertical farming skaffer ikke kun plads til vedvarende energiprojekter. Ved i højere grad at sammentænke teknologierne vil man også kunne skabe stærke synergier.

Eksempelvis kan den jord, der frigives af vertikalt landbrug, bruges til både solceller og landbrug. På engelsk kalder man konceptet for agrivoltaics – noget, man har haft succes med i blandt andet USA.

“Et af vores primære mål med Nordic Harvest er at vise, hvordan vi kan få naturen tilbage og samtidig sikre en bæredygtig fødevareproduktion, men vi ved også, at vertikale farme ikke kan erstatte al landbrugsproduktion. Med agrivoltaics sammentænker man landbrug og solcelleindustrien. Man kan for eksempel sætte solceller op og have får eller køer til at græsse mellem dem. Man kan dyrke afgrøder, der nyder godt af lidt mere skygge i løbet af dagen, eller producere produkter, som den vertikale farm endnu ikke er gearet til, enten fordi det er for omkostningstungt, eller teknologien endnu ikke er helt moden,” siger Anders Riemann, stifter og direktør hos Nordic Harvest.

En anden synergieffekt kredser om brugen af vindmøllestrøm: Hvor solceller kun kører om dagen, når energiforbruget er højest, har vindmølleindustrien svært ved at afsætte strømmen om natten, når forbruget er i bund. Men på den vertikale farm kan de LED’er, der forsyner planterne med lys, lige så godt køre om natten og dermed aftage noget af den strøm, som forbrugerne og Produktionsdanmark alligevel ikke bruger, pointerer Anders Riemann:

“Vores afgrøder har jo ikke noget imod, at døgnet bliver vendt om, så at sige. Og det er smart for alle, hvis vertikale landbrug bruger mere af den overskydende strøm, der ikke er så høj efterspørgsel på. Og så er den ofte billigere, end når efterspørgslen er tårnhøj i løbet af dagen. Det er win-win.”

Biodiversitet og synergier

Endelig kan et mere integreret samarbejde mellem vertical farming og vedvarende energiprojekter afbøde den nuværende biodiversitetskrise. Listen over truede dyrearter er alenlang – og den bliver kun længere. Omvendt kan vedvarende energiprojekter som solcelleparker etableres på en måde, så biodiversiteten understøttes.

“Vi har ikke kun en klimakrise og en intensiverende fødevarekrise, men biodiversiteten lider også store tab. Desværre er det svært at gøre meget for biodiversiteten på intensivt dyrkede marker, fordi dyr og insekter har brug for en varieret natur at boltre sig i. Men man kan sagtens skabe vild natur langs solcellerne og mellem vindmøllerne til fordel for biodiversiteten,” siger Anders Riemann.

Der er med andre ord rigelig mulighed for at skabe gode synergier, hvis man ser vedvarende energi og vertikalt landbrug som en sammenhængende størrelse i stedet for som separate, uafhængige industrier.

“Ved at tænke solcelle- og vindmølleprojekter sammen med vertikalt landbrug opstår der nogle nye muligheder, som det giver rigtig god mening at udnytte. Vores teknologier kan godt stå alene, men hvis vi samarbejder, får alle parter meget mere ud af det,” siger Anders Riemann.

Artiklen kan læses her

Læs mere lige her